Loading…

BISONS FUTES

FNEL Scoutsgrupp aus der Gemeng Freiséng
Ween si mir?

Startsäit

Bisons Futés - FNEL
Bisons Futés - FNEL5 Deeg hier
#allDagengAktivitéit #fnel #homescouting #scoutsschnitzeljuegd

Ohla ! Kanns du et besser ? Dann hëllef dem Julie, bau e Fliger deen och flitt.
Bisons Futés - FNEL
FNEL Scouten A Guiden
#allDagengAktivitéit #fnel #homescouting #scoutsschnitzeljuegd Ohla ! Kanns du et besser ? Dann hëllef dem Julie, bau e Fliger deen och flitt.
Bisons Futés - FNEL
Bisons Futés - FNEL2 Wochen hier
#allDagengAktivitéit #fnel #homescouting #scoutsforsdgs
Sustainable Development Goals SDGs
Zesummen fir eng besser Welt: 🌍 Dësst ass d’Devise vun der FNEL an zesummen mat IECH ALL kënne mir dat och réaliséieren. 💪
D’Vereenten Natiounen hunn dofir déi 17 wichtegst Ziler festgeluecht, déi an deenen nächsten Joeren vun eis all sollen réaliséiert ginn.
Natirlech kanns du als eenzelnen Mënsch net alles maachen, mee jiddereen, op seng Art a Weis kann säin Deel bäidroen.
Maach mat, déi nächst 17 Deeg an maach all Dag eng Aktivitéit fir eng besser Welt.
Bis elo hunn mir als Scouten och schonn e puer flott Aktivitéiten gemaach: Bëschbotzaktiounen, Recycling vun Verpackungen, Kachen bei der Stëmm vun der Strooss, eis Projeten am Nepal an Formatiounen an Tanzania - Sief du och en Deel vun enger grousser Verännerung.

Sustainable Development Goals
Together creating a better world 🌍 is our motto and TOGETHER we can make this happen 💪
The United Nations set up 17 Sustainable Development Goals (SDGs) which are an urgent call for action by all countries.
As one person on your own you can’t do everything, but everyone in their own way can contribute towards a greater goal.
Join us in the next weeks for 17 activities for a better world.
We as scouts have already contributed activities, like cleaning the forest, recycling old packages, cooking for the homeless (Stëmm vun der Strooss), our projects in Nepal and Tanzania - so you also can be part of creating a better world.

Sustainable Development Goals
Ensemble pour un monde meilleur 🌍 est notre devise et ENSEMBLE nous pouvons réaliser cette devise. 💪
Les nations unies ont mis en place 17 Sustainable Development Goals, qui sont un appel urgent d’action pour tous les pays du monde.
Une seule personne ne peut pas accomplir tous les buts et changer le monde pour de bon, mais chacun de nous peut contribuer à son façon.
Joignez nous dans les semaines à venir pour 17 activités pour créer un monde meilleur.
Comme scouts, nous avons déjà réalisé des activités, comme nettoyer la nature, recyclage, cuisiner pour les sans-abris (Stemm vun der Strooss), nos projets en Népal et Tanzanie – alors toi aussi, tu peux faire ta contribution à un changement positif de notre Terre.
Bisons Futés - FNEL
FNEL Scouten A Guiden
#allDagengAktivitéit #fnel #homescouting #scoutsforsdgs Sustainable Development Goals SDGs Zesummen fir eng besser Welt: 🌍 Dësst ass d’Devise vun der FNEL an zesummen mat IECH ALL kënne mir dat och réaliséieren. 💪 D’Vereenten Natiounen hunn dofir déi 17 wichtegst Ziler festgeluecht, déi an deenen nächsten Joeren vun eis all sollen réaliséiert ginn. Natirlech kanns du als eenzelnen Mënsch net alles maachen, mee jiddereen, op seng Art a Weis kann säin Deel bäidroen. Maach mat, déi nächst 17 Deeg an maach all Dag eng Aktivitéit fir eng besser Welt. Bis elo hunn mir als Scouten och schonn e puer flott Aktivitéiten gemaach: Bëschbotzaktiounen, Recycling vun Verpackungen, Kachen bei der Stëmm vun der Strooss, eis Projeten am Nepal an Formatiounen an Tanzania - Sief du och en Deel vun enger grousser Verännerung. Sustainable Development Goals Together creating a better world 🌍 is our motto and TOGETHER we can make this happen 💪 The United Nations set up 17 Sustainable Development Goals (SDGs) which are an urgent call for action by all countries. As one person on your own you can’t do everything, but everyone in their own way can contribute towards a greater goal. Join us in the next weeks for 17 activities for a better world. We as scouts have already contributed activities, like cleaning the forest, recycling old packages, cooking for the homeless (Stëmm vun der Strooss), our projects in Nepal and Tanzania - so you also can be part of creating a better world. Sustainable Development Goals Ensemble pour un monde meilleur 🌍 est notre devise et ENSEMBLE nous pouvons réaliser cette devise. 💪 Les nations unies ont mis en place 17 Sustainable Development Goals, qui sont un appel urgent d’action pour tous les pays du monde. Une seule personne ne peut pas accomplir tous les buts et changer le monde pour de bon, mais chacun de nous peut contribuer à son façon. Joignez nous dans les semaines à venir pour 17 activités pour créer un monde meilleur. Comme scouts, nous avons déjà réalisé des activités, comme nettoyer la nature, recyclage, cuisiner pour les sans-abris (Stemm vun der Strooss), nos projets en Népal et Tanzanie – alors toi aussi, tu peux faire ta contribution à un changement positif de notre Terre.